Jdi na obsah Jdi na menu

Informace > 28-29.3.2024 – Realizace opravy odtokového žlabu u vjezdu do garáže

V termínu Čtvrtek 28.3. - Pátek 29.3.2024 došlo k opravě poškozeného odtokového žlabu u vjezdu do garáží a výměně části asfaltového povrchu za nový.

 

Informace > 25-29.3.2024 – Realizace výměny rozvodů v garážích

V období Pondělí 25.3. - Čtvrtek 28.3.2024 došlo k provedení výměny ležatého potrubí rozvodů vody v garážích za plastové, případně k výměně ocelových částí za nové, tam kde to vyžadují požární předpisy.

Děkuji všem spoluvlastníkům za spolupráci a trpělivost při nutné odstávce vody a k uvolnění parkovacích stání.

V dalších týdnech budou probíhat navazující práce, jako jsou nové izolace a obnova požárních ucpávek, které však až na výjímky nebudou omezovat běžné fungování domu.

 

Informace > 4.1.2024 – Změny cen služeb, či stav poptávek na údržbu domu

Ve Čtvrtek 4.1. došlo k odeslání informace na všechny aktuální vlastníky (evidované nájemce), které týkají změn cen služeb k 1.1.2024, či stavu poptávek na údržbu domu viz níže:

1. Připomenutí zdražení vodného a stočného o 13 procent oproti předchozímu roku
2. Zdražení dodávky tepla a TUV o 18 procent oproti předchozímu roku
3. Připomenutí pravidel pro rozúčtování tepla v bytovém domě  
4. Připomenutí cen elektřiny ve společných prostorách
5. Stav schválených poptávek na údržbu domu

 

Upozornění > 1.3.2023 - Zrušení hlášení závad přes web - dočasné

Na základě opakovaných útoků a vkládání reklamních sdělení v počtu 10 denně byla dočasně omezena možnost vkládání závad do sekce HLÁŠENÍ ZÁVAD - FÓRUM. Prosím zatím o hlášení závad formou zaslání E-Mailu na adresu společenství.

 

Informace > 3.1.2024 - Roční odečty stavů tepla a vody

Ve Středu 3.1. došlo k pravidelnému ročnímu odečtů stavu dodávek tepla (kalorimetrů) a vodoměrů pro přípravu ročního vyúčtování záloh.

Vzhledem k tomu, že kalorimetry se nachází na chodbách ve společných prostorech a vodoměry se odečítají formou  dálkového (rádiového) odečtu, není zapotřebí žádná součinnost vlastníků bytů.

V případě zájmu o stavy/kontrolu těchto odečtů  směřujte požadavky na E-Mail společenství.

 


31.12.2023 - Přání do Nového roku 2024

Za výbor společenství Vám všem přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody v Novém roce 2024 a co nejméně závad, či oprav k řešení, či zdražování nákladů na bydlení.

V tomto roce nás čeká dlouho plánovaná oprava rozvodů vody v garážích, výměny měřičů energií za verze s dálkovým odečtem, či opravy vstupů do domů - doufejme, že se podaří vše vysoutěžit a zrealizovat.

 

Informace > 22.11.2023 - Výměna uschlého stromu

Na základě výběrového řízení provedla společnost Marigreen odstranění uschlého stromu na trávníku za bytovým domem a výsadbu nového stromu.

Informace > 1.8.2023 - Změna měsíčních záloh

Na základě schválení navýšení měsíčních záloh na byty a příspěvku do fondu oprav jste všichni obdrželi v první polovině července nové předpisy záloh, prosím tedy o úpravu plateb dle těchto nových předpisů.

Informace > 1.8.2023 - Možnost hlášení závad přes web

Dle dohody na shromáždění byla část webu SVJ původně určená k diskusi předělána na hlášení a evidenci závad. Viz sekce HLÁŠENÍ ZÁVAD - FÓRUM

Informace > 24.7.2023 - Nově k dispozici popelnice na bioodpad (vchod 27)

Od Pondělí 24.7.2023 byla zajištěna jedna popelnice na bioodpad, umístěná u popelnice na směsný odpad u vchodu 27, pokud bude potřeba bude objednána druhá pro vchod 29, instrukce k používání a klíče jsou umístěny v obou vchodech.

Informace > 10.7.2023 - Možný problém se zápachem a chutí pitné vody (info z PVK)

Od Pondělí 10.7.2023 probíhá odstávka na technologickém zařízení, které upravuje vodu ze Želivky a proto může mít voda zvláštní pach a chuť. Toto omezení na části technologie na úpravně vody potrvá od 10. července až do 30. listopadu. Podle vyjádření Pražských vodovodů a kanalizací toto nemá žádný vliv na kvalitu a bezpečnost pitné vody.

Informace > 13.6.2023 - Shromáždění společenství vlastníků jednotek

V Úterý 13.6.2023 proběhlo Shromáždění vlastníků našeho bytového domu, které schválilo následující změny:

1. Navýšení poplatku do Fondu oprav na dvojnásobek
2. Navýšení záloh na byt o 15%
3. Schválilo nového člena výboru

Zápis ze shromáždění byl zaslán na všechny spoluvlastníky 28.6.2023

Informace > 29.5.2023 - Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek

V Pondělí 29.5.2023 obdrželi všichni spoluvlastníci finální verzi pozvánky na Shromáždění vlastníků našeho bytového domu, které se bude konat v úterý 13. června 2023 v 19:00 v prostorách divadla U22 v Uhříněvsi. Viz Pozvánka na shromáždění SVJ 1333 - 13.6.2023 – nástěnka.pdf- verze pozvánky pro vystavení na nástěnkách.

Informace > 10.4.2022 - Roční vyúčtování služeb za rok 2022

V Pátek 1.4.2023 došlo k distribuci vyúčtování služeb za rok 2022 do poštovních schránek. V případě dotazů se obracejte prosím na E-Mail referentky předpisu, viz vyúčtování.

Schválené náklady a hospodaření našeho bytového domu je k dispozici na vyžádání vlastníka, člena SVJ.

Informace > 8.1.2023 - Zprovoznění Datové schránky společenství

V Neděli 8.1. došlo k aktivaci Datové schránky našeho společenství, na základě stanovené povinnosti státem, detaily viz sekce Výbor a dokumenty.

Informace > 6.1.2023 - Roční odečty stavů tepla a vody

V Pátek 6.1. došlo k pravidelnému ročnímu odečtů stavu dodávek tepla (kalorimetrů) a vodoměrů pro přípravu ročního vyúčtování záloh.

Vzhledem k tomu, že kalorimetry se nachází na chodbách ve společných prostorech a vodoměry se odečítají formou  dálkového (rádiového) odečtu, není zapotřebí žádná součinnost vlastníků bytů.

V případě zájmu o stavy/kontrolu těchto odečtů  směřujte požadavky na E-Mail společenství.

Informace > 4.1.2023 – Aktualizované informace ohledně cen energií na rok 2023

Ve Středu 4.1. došlo k odeslání informace na všechny aktuální vlastníky (evidované nájemce), které týkají dodávek tepla, případně elektřiny viz níže:

1. Aktualizovaná cena za dodávku tepla cca 27% oproti roku 2022
2. Připomenutí rozdělení dodávky tepla – topení a TUV
3. Avízo shromáždění – předpoklad Únor/Březen 2023

 


31.12.2022 - Přání do Nového roku 2023

Za výbor společenství Vám všem přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody v Novém roce 2023 a co nejméně závad, či oprav k řešení, či zdražování nákladů na bydlení.

V tomto roce nás čeká shromáždění, kde musíme schválit nutné navýšení měsíčních plateb z důvodu nárůstu cen energií a služeb, případně investic – oprav v dalších letech přicházejících s tím jak náš dům stárne – již jsme oslavili 15 let existence.

Informace > 31.12.2022 - Fůze společnosti TMCZ a Planet A (AIM)

Od společnosti T-Mobile Czech Republic jsme obdrželi informaci, že se od 31.12.20922 stává nástupnickou firmou po fůzi společnosti Planet A, vystupující pod značkou AIM.

Informace > 8.12.2022 - Vysvětlení k novým výpočtovým listům k 1.1.2023 (garážové stání)

Na základě změny zákona a účetních předpisů o nutnosti rozdělit platby za byt a garáže pod samostatné platby, zaslány nové výpočtové listy a vysvětlení na dotčené vlastníky.

Informace > 16.11.2022 – Změna účtu SVJ u ČS a sjednání SÚ

Provedena změna typu účtu ČS a zavedení Spořícího účtu, obojí pro optimalizaci nákladů za bankovní transakce a poplatky.

Informace > 19.10.2022 – Zahradnictví ROUŠAL: Konzultace záchrany stromu - opakovaná

Opětovná urgence žádosti o konzultaci z 24.8.2022, zda by bylo ještě možné zachránit strom z trávníků před naším bytovým domem, bohužel bez reakce…?

Informace > 18.10.2022 – Pravidelná kontrola PO v roce 2022

Provedena zákonná roční preventivní prohlídka požární ochrany v rámci které se kontroluje dodržování požárních předpisů, stavu hasicích přístrojů a hydrantů, či požárních opatření

Informace > 19.9.2022 – Aktuální informace k dodávkám tepla a el. energie

V Pondělí 19.9 došlo k odeslání informace na všechny aktuální vlastníky (evidované nájemce), které týkají dodávek tepla, případně elektřiny viz níže:

1. Začátek topné sezóny – začátek, konec, pravidla
2. Cena za dodávku tepla – zatím beze změny oproti roku 2021
3. Rozdělení dodávky tepla – topení a TUV
4. Rozúčtování dodávky tepla pro topení – zákon/vyhláška, složka – základní a spotřební
5. Rozúčtování dodávky teplé užitkové vody TUV
6. Elektřina ve společných prostorech – smlouvu s PRE se zafixovanou cenou do 31.7.2023
7. Podpora státu – aktuální stav

 

Informace > 24.8.2022 – Zahradnictví ROUŠAL: Konzultace záchrany stromu

Na základě dobré zkušenosti s provedenou úpravou křovin v minulém roce zaslána žádost o konzultaci, zda by bylo ještě možné zachránit strom z trávníků před naším bytovým domem, obdržen příslib kontroly a rozboru půdy.

Informace > 1.7.2022 - Aktualizace kontaktních osob správce AUSTIS 

Vzhledem k personálním změnám u správce bytového domu společnosti AUSTIS došlo k aktualizaci kontaktních osob viz sekce Správce a závady. 

Informace > 12.5.2022 - Obnova nástrah na hlodavce v garážích 

Vzhledem k očekávanému rozšíření hlodavců z důvodu mírné zimy a reálnému riziku průniku do bytového domu došlo k obnovení nástrah v garážích.

Nástrahy byly rozmístěny na místa vybrané a označené deratizační firmou s označením místa popiskem s uvedením typu a čísla nástrahy.

Informace > 1.4.2022 - Roční vyúčtování služeb za rok 2021

V Pátek 1.4. došlo k distribuci vyúčtování služeb za rok 2020 do poštovních schránek. V případě dotazů se obracejte prosím na E-Mail referentky předpisu, viz vyúčtování.

Schválené náklady a hospodaření našeho bytového domu je k dispozici na vyžádání vlastníka, člena SVJ, v případě zájmu o tyto informace směřujte požadavky na E-Mail společenství saturnova1333@seznam.cz.

Informace > 7.1.2022 - Roční odečty stavů tepla a vody

V Pátek 7.1. došlo k pravidelnému ročnímu odečtů stavu dodávek tepla (kalorimetrů) a vodoměrů pro přípravu ročního vyúčtování záloh.

Vzhledem k tomu, že kalorimetry se nachází na chodbách ve společných prostorech a vodoměry se odčítají formou dálkového (rádiového) odečtu, není zapotřebí žádná součinnost vlastníků bytů.

V případě zájmu o stavy/kontrolu těchto odečtů  směřujte požadavky na E-Mail společenství saturnova1333@seznam.cz. Odečty vodoměrů již jsou k dispozici, kalorimetry budou koncem Února.

 


31.12.2021 - Přání do Nového roku 2022

Za výbor společenství Vám všem přejeme hodně štěstí, zdraví a poklidu v Novém roce 2022 a co nejméně závad, či oprav k řešení :-) a samozřejmě návrat do normálního stavu zejména ohledně Covidu...

Pokud se situace na dodavatelském trhu uklidní, tak bychom rádi konečně rádi realizovali opravy povrchů vstupních lávek a zejména kritickou výměnu rozvodů vody v garážích, která nám způsobuje čím dál větší problémy s úniky a znečišťováním uvolněnou rzí.

Zároveň nás čeká opět výměna vodoměrů a kalorimetrů v souvislosti s připravovanou vyhláškou ohledně změn u odečtů energií, zde však ještě čekáme na další požadavky vzniklé ze Zeleného údělu...

Zároveň plánujeme konání shromáždění vlastníků, zhruba v Září, pokud to situace s Covidem dovolí a pokud budeme mít reálné nabídky od dodavatelů na výše zmíněné opravy.

 

Informace > 4.11.2021 - Výměna části Nouzového osvětlení

Ve Čtvrtek 4.11. došlo na základě požadavků z revizní prohlídky Požární ochrany k výměně další části nefunkčních nouzových světel za LED typ.

 

Informace > 8.9.2021 - Výměna světel ve vchodech

Ve Středu 8.9. došlo po mnoha opakovaných opravách k výměně světel v předveří a zádveří u obou vchodů za nové odolnější typy typu LED. U předchozího typu již docházelo k nevratné degradaci plastových krytů vlivem působení povětrnostních vlivů a k zatékání, tím i poškozování elektroniky.

 

Informace > 7.9.2021 - Předání správy Dálkových ovladačů pro garážová vrata

Po dohodě se servisním partnerem společností GLOBTRADE došlo k předání správy nových ovladačů na výbor SVJ, což znamená, že v případě poruchy, či zájmu o další ovladač pro garážová vrata se můžete obrátit přímo na výbor.

Budeme se snažit udržovat v zásobě jeden ovladač pro nouzové zapůjčení a jeden k prodeji, cena cca 600 Kč.

 

Informace > 9.6.2021 - Seřízení požárních dveří, umístění výstražných samolepek

Ve Středu 9.6. došlo na základě požadavků z revizní prohlídky Požární ochrany k seřízení všech požárních dveří a to zejména vstupů do společných chodeb, kde je požadavkem požární ochrany trvalé uzavření dveří pomocí samozavíračů. 

Na základě tohoto požadavku byly na dveře umístěny výstražné samolepky, které upozorňují na tuto povinnost, tj. jakékoliv blokování, či odepnutí ze samozavíračů se bere jako závažné porušení požární ochrany!!

 

Informace > 5-8.6.2021 - Malování chodeb, oba vchody

V období 5-8.6.2021 proběhlo po 3 letech k opětovné výmalbě chodeb, v rámci kterého došlo k opravě prasklin, šmouh a odřenin, případně upevnění uvolněných dlaždic.

Doufejme, že nám nová výmalba bude dlouho sloužit bez úhony.

 

Informace > 16.4.2021 - Výměna části Nouzového osvětlení, nové ukazatele

V Pátek 16.4. došlo na základě požadavků z revizní prohlídky Požární ochrany k výměně části nefunkčních nouzových světel, zejména ve vchodu 29 a jejich výměně za LED typ, zároveň došlo k výměně polepek s ukazateli únikových cest.

 

Informace > 10.3.2021 - Roční vyúčtování služeb za rok 2020

V Úterý 10.3. došlo k distribuci vyúčtování služeb za rok 2020 do poštovních schránek. V případě dotazů se obracejte prosím na E-Mail referentky předpisu - Vitingerová Barbora vitingerova@austis.cz ze správcovské firmy AUSTIS-REAL, s.r.o..

Schválené náklady a hospodaření našeho bytového domu je k dispozici na vyžádání vlastníka, člena SVJ, v případě zájmu o tyto informace směřujte požadavky na E-Mail společenství saturnova1333@seznam.cz.

 

Upozornění > 6.3.2021 - Vloupání do garáží a odcizení mopedu v noci 6. března

V noci z Pátku na Sobotu 6.3. došlo k neoprávněnému vniknutí do garáží a odcizení jednoho mopedu a nedokonanému pokusu o odcizení motorky. Tato událost je v šetření Policie ČR.

V souvislosti s touto událostí prosím o zabezpečení zejména mopedů a motorek proti odcizení a to aspoň řetězem, pokud budete chtít instalaci bezpečnostního oka na stěny garáže, kontaktujte výbor pro schválení umístění, kdy hlavně prosím neupevňujte řetěz k rozvodům vody, či potrubí, nemá to žádnou odolnost a naopak hrozí, že při pokusu o odtržení dojde k havárii vody.

Zároveň prosíme dodržovat uzavírání vstupních dveří do domu a o případnou vizuální kontrolu při vjezdu/výjezdu, zda do garáže nevstoupila navíc nějaká osoba.

 

Informace > 8.1.2021 - Roční odečty stavů tepla a vody

V Pátek 8.1. došlo k pravidelnému ročnímu odečtů stavu dodávek tepla (kalorimetrů) a vodoměrů pro přípravu ročního vyúčtování záloh.

Vzhledem k tomu, že kalorimetry se nachází na chodbách ve společných prostorech a vodoměry se odčítají formou dálkového (rádiového) odečtu, není zapotřebí žádná součinnost vlastníků bytů.

V případě zájmu o stavy/kontrolu těchto odečtů  směřujte požadavky na E-Mail společenství saturnova1333@seznam.cz

 


31.12.2020 - Přání do Nového roku 2021

Za výbor společenství Vám všem přejeme hodně štěstí, zdraví a poklidu v Novém roce 2021 a co nejméně závad, či oprav k řešení :-) a samozřejmě návrat do normálního stavu..

Pokud se situace uklidní, tak bychom rádi konečně rádi realizovali opravy povrchů vstupních lávek a zejména kritickou výměnu rozvodů vody v garážích, která nám způsobuje čím dál větší problémy s úniky a znečišťováním uvolněnou rzí.

Zároveň nás čeká opět výměna vodoměrů a kalorimetrů v souvislosti s připravovanou vyhláškou ohledně změn u odečtů energií.

 

Porucha> 11.12.2020 – Porucha v dodávce TUV v části domu vchod 29

V zařízení kotelny vchodu 29 došlo v Pátek 11,12 k poruše tlakového čerpadla, což mělo za následek postupný výpadek dodávky teplé vody. Závada byla provizorně opravena společností ERDING následující den a finálně o týden později v Pátek 18.11.

 

Informace > 19.11.2020 - Urgence realizace dětského hřiště z participativního rozpočtu

Vzhledem k tomu, že již několikrát uplynul slibovaný termín realizace dětského hřiště byl zaslán dotaz na stav realizace, která měla dle slibu proběhnout do 17.10.2020.

Z vyjádření starosty p.Zelenky z 11.12. vyplynulo, že se stále čeká na schválení ze strany odboru územního rozvoje Magistrátu hl. města Prahy.

Budeme tedy doufat, že se v novém roce 2021 dočkáme...

 

Informace > 11-25.9.2020 - Řešení stížnosti na poškozování domu a prostranství dětmi

Na základě oznámení Městské policie, která byly volána opakovaně do naší lokality a MÚ Uhříněves byla řešena stížnost několika obyvatel našeho domu na hraní dětí na trávníku před naším domem a údajném poškozování porostů a domu.

Po šetření ve spolupráci s Městskou policií nebylo shledáno žádné protiprávní, či závadné jednání, natož k poškození majetku. Uvedená stížnost byla ukončena jako neopodstatněná.

Se stěžovateli bylo dohodnuto, že případné další stížnosti budou řešit s výborem.

 

Informace > 9.9.2020 - Poptávka opravy ocelových rozvodů SV/TV v garážích

Na základě postupně se zhoršujícího stavu ocelových rozvodů v garážích, kde se množí průsaky, netěsnosti, či zanášení potrubí rzí byla rozeslána poptávka na realizaci opravy.

Bohužel - díky omezením daným virem Covid 19 a nouzovým stavem jsme obdrželi minimum vyhovujících nabídek, případně odmítnutí pro chybějící kapacity, takže budeme opakovat poptávku v roce 2021 po přechodu do normálního stavu.

 

Informace > 1.8.2020 - Obnova nástrah na hlodavce v garážích

Vzhledem k rozšíření hlodavců na polích a reálnému riziku průniku do bytového domu došlo k obnovení nástrah v garážích.

Nástrahy byly rozmístěny v počtu 11 ks na místa vybrané a označené derazizační firmou s označením místa popiskem s uvedením typu a čísla nástrahy.

 

Informace > 14.7.2020 - Poptávka opravy vstupních lávek

Na základě postupně se zhoršujícího povrchu vstupních lávek byla rozeslána poptávka na realizaci opravy.

Bohužel - díky omezením daným virem Covid 19 a nouzovým stavem jsme obdrželi minimum vyhovujících nabídek, takže budeme opakovat poptávku v roce 2021 po přechodu do normálního stavu.

 

Informace > 1.4.2020 - Aktualizace kontaktních osob za správcovskou firmu AUSTIS

K 1.4. došlo ke změně kontaktních osob a to u technika objektu, případně u referentky předpisu, více informací viz sekce Správce a řešení závad.

 

Informace > 22.3.2020 – Dětské hřiště v Participativním rozpočtu uspělo !!

Po vyhodnocení hlasování získal uvedený návrh 3 místo z 5 vítězných, takže postupuje k realizaci.

Děkuji všem účastníkům hlasování  za podporu a paní Chladné za přípravu projektu a doufám, že tentokrát nezůstane jen u slibu a dojde opravdu k realizaci.

Více informací také na www.milionproprahu22.cz

 

Porucha> 14.2.2020 – Výměna vadného pohonu garážových vrat

Na základě poruchy pohonu garážových vrat, která se ukázala jako neopravitelná došlo k výměně za nový pohon s větším výkonem. Zároveň zůstala zachována výška vjezdu do vrat 2 metry.

 

Informace > 10.1.2020 - Roční odečty stavů tepla a vody

V Pátek 10.1. dojde k pravidelnému ročnímu odečtů stavu dodávek tepla (kalorimetrů) a vodoměrů pro přípravu ročního vyúčtování záloh.

Vzhledem k tomu, že kalorimetry se nachází na chodbách ve společných prostorech a vodoměry se odčítají formou dálkového (rádiového) odečtu, není zapotřebí žádná součinnost vlastníků bytů.

V případě zájmu o stavy/kontrolu těchto odečtů  směřujte požadavky na E-Mail společenství saturnova1333@seznam.cz

 


31.12.2019 - Přání do Nového roku 2020

Za výbor společenství Vám všem přejeme hodně štěstí, zdraví a poklidu v Novém roce 2020 a co nejméně závad, či oprav k řešení :-)

V tomto Novém roce bychom konečně rádi realizovali výměnu rozvodů vody v garážích, která nám způsobuje čím dál větší problémy s úniky a znečišťováním uvolněnou rzí.

 

Informace >   15.12.2019 – Sousedské vánoční setkání

Na základě iniciativy paní Brabcové z našeho bytového domu bylo uskutečněno historicky první SOUSEDSKÉ VÁNOČNÍ SETKÁNÍ, které se uskutečnilo v Neděli 15.12. v 18:00 v naší garáži.

Děkuji zejména organizátorům – manželům Brabcovým a samozřejmě všem kteří se zúčastnili za příjemné setkání a atmosféru, díky které se setkání protáhlo až do nočních hodin.

 

Informace > 29.11.2019 – Dětské hřiště v Participativním rozpočtu

Na základě pokračování iniciativy zástupců vlastníků bytových domů v lokalitě Romance k obnovení záměru na realizaci dětského hřiště, došlo k vypracování návrhu, který byl přijat mezi podané návrhy do Participativního rozpočtu viz níže.

11. Dětské hřiště ve Sluneční čtvrti, parc. č.1814/182.

Tento návrh spolu s ostatními bude projednán na veřejném setkání k Participativnímu rozpočtu dne 22.1.2020 v 18:00 v budově Muzea.

Více informací také na www.milionproprahu22.cz, případně u zástupkyně iniciativy za náš bytový dům,  paní Jany Chladná, byt 307, vchod 29.

 

Informace > 12.6.2019 - Realizace optické přípojky společnosti UPC

Dne 12.6. došlo k ke zprovoznění optické přípojky společnosti UPC do našeho bytového domu.

V tuto chvíli můžete tedy u dané společnosti požádat o přípojku a to jak TV, či Internetu, případně obojího, kdy bud využijte kontaktní emailovou adresu info@upc.cz, či se obraťte na Klientské centrum UPC, v pracovní dny od 8:00 do 19:00, na telefonním čísle 241 005 100.

Připojení některé z jednotek bude realizováno na patrech, a to přepojením příslušného koaxiálního kabelu bytové jednotky z rozvodu STA do rozvodu UPC. Po přepojení kabelu do rozvodu UPC bude v bytové jednotce signál UPC.  Pokud bude kabel přepojen na rozvod UPC bude základní programová nabídka DVB-T nahrazena bezplatně z rozvodu UPC.

Informace > 1.5.2019 – Setkání se zástupci MÚ ohledně dětského hřiště

Na základě iniciativy zástupců vlastníků bytových domů v lokalitě Romance došlo k obnovení záměru na realizaci dětského hřiště, tolik chybějícího v naší lokalitě.

Za náš bytový dům 1333 je zástupkyní paní Jana Chladná, byt 307, vchod 29.

Ve Čtvrtek 30.5.2019 v 18:00 došlo k úvodnímu setkání se zástupci MČ Uhříněves, konktrétně starostou p.Zelenkou, místopředsedou p.Kosařem a zástupkyni odboru výstavby,  za účasti zástupců výborů jednotlivých domů a vlastníků.

Na setkání byly předběžně proprány možné varianty řešení a umístění dětského hřiště, kdy jako nejlepší řešení bylo zvoleno umístění na pozemku MČ na parc. 1814/142.

Zároveň bylo dohodnuto, že uvedený projekt bude řešen v rámci participativního rozpočtu jako jeden z podaných návrhů.